Normy dotyczące wody demineralizowanej

Normy dotyczące wody demineralizowanej

Normy dotyczące wody demineralizowanej W polskich normach woda demineralizowana występuje w kilku pozycjach. Pierwszą i jednocześnie najpopularniejszą normą omawiającą wodę demineralizowaną jest “PN-EN ISO 3696:1999 Woda stosowana w laboratoriach analitycznych –...
Woda demineralizowana do anodowania aluminium

Woda demineralizowana do anodowania aluminium

Dostawa 60.000 litrów wody demineralizowanej – anodowanie aluminium Niedawno zrealizowaliśmy projekt dostawy 60 tysięcy litrów wody demineralizowanej na potrzeby uruchomienia instalacji do anodowania aluminium. Instalacja składa się z ponad 30 wanien, każda o...
Referencje z dostaw wody demienralizowanej

Referencje z dostaw wody demienralizowanej

Publikujemy referencje od firm które są naszymi stałymi odbiorcami wody demineralizowanej.Wspomnianym kontrahentom dziękujemy za długą współpracę i zapraszamy do dalszych zamówień. Gwarantujemy, że ciągle podnosimy jakość naszych usług przez unowocześnianie procesu...
Najnowsze sprawozdanie z badań

Najnowsze sprawozdanie z badań

Badanie wykonane przez certyfikowane laboratorium CPL-B.Przedstawiamy najnowsze sprawozdanie z badań naszej wody destylowanej. Potwierdza ono najwyższą jakość naszej wody...