Sprawozdanie z badań laboratoryjnych wody destylowanej

Aby móc zagwarantować najwyższą jakość naszej wody demineralizowanej regularnie wysyłamy ją do przebadania w akredytowanym laboratorium. Po raz kolejny prezentujemy najnowszy raport z badań naszej wody