Badania wody demineralizowanej, Listopad 2019

Przedstawiamy wyniki badań naszej wody demineralizowanej wykonanej w akredytowanym laboratorium – ALS Global

Parametry biologiczne wody destylowanej
Mikrobiologicznie czysta woda
Okresowe badanie wody demineralizowanej
Parametry woda destylowana
Badanie laboratoryjne wody destylowanej
Woda demineralizowana parametry
Certyfikat wody demi