Badania wody demineralizowanej, Maj 2020

Przedstawiamy wyniki badań naszej wody demineralizowanej wykonanej w akredytowanym laboratorium – ALS Global

Badanie mikrobiologiczne wody demineralizowanej
Badanie mikrobiologiczne wody demineralizowanej
Woda demineralizowana badanie pH i przewodności
Badanie ph i przewodności wody demineralizowanej
Parametry fizykochemiczne wody demineralizowanej
Woda demineralizowana parametry
Badania fizykochemiczne wody demineralizowanej