Badania wody demineralizowanej, Wrzesień 2017

Przedstawiamy wyniki badań naszej wody demineralizowanej wykonanej w akredytowanym laboratorium – Ośrodek Badań i Kontroli środowiska

Certyfikat wody demi