Woda demineralizowana – przewodność

Przewodność wody demineralizowanej (lub oczyszczonej) będzie zależała od stopnia jej oczyszczenia oraz od źródła wody, z którego została poddana procesom demineralizacji. Przewodność mierzy się w jednostkach mikrosiemensów na centymetr (µS/cm) lub mikrosiemensów na metr (µS/m). Poniżej przedstawiam przybliżone wartości przewodności wody demineralizowanej według różnych norm:

  1. Woda ultra-czysta (UPW – Ultra-Pure Water): Woda ultra-czysta jest oczyszczana do najwyższego stopnia i ma bardzo niską przewodność. Jej przewodność może wynosić od 0,055 µS/cm do 0,1 µS/cm (lub od 0,055 µS/m do 0,1 µS/m). Jest to woda, która jest stosowana w laboratoriach, przemyśle elektronicznym, produkcji półprzewodników i innych dziedzinach, gdzie nawet najmniejsza ilość soli czy zanieczyszczeń jest nieakceptowalna.

  2. Woda demineralizowana o wysokim stopniu czystości: Woda oczyszczona za pomocą procesów demineralizacji może mieć przewodność na poziomie około 1 µS/cm (lub 1 µS/m). Jest to nadal bardzo niska przewodność, co oznacza, że jest to woda o bardzo niskiej zawartości soli i zanieczyszczeń, ale nie osiąga poziomu ultra-czystej wody.

  3. Woda demineralizowana o standardowej czystości: Woda demineralizowana stosowana w przemyśle, laboratoriach i wielu innych dziedzinach może mieć przewodność na poziomie około 1-5 µS/cm (lub 1-5 µS/m). Ta woda jest nadal stosunkowo czysta, ale może zawierać minimalne ilości soli i zanieczyszczeń, które nie są krytyczne dla większości procesów.

  4. Woda demineralizowana w standardowym zakresie jakości wody pitnej: Woda demineralizowana spełniająca normy jakości wody pitnej może mieć przewodność w zakresie od 5 µS/cm do 50 µS/cm (lub od 5 µS/m do 50 µS/m). Jest to typowe zakres przewodności dla wody demineralizowanej używanej do celów przemysłowych, takich jak produkcja chemiczna czy obsługa kotłów.

Warto pamiętać, że przewodność wody może być dostosowywana i kontrolowana w procesie oczyszczania, dlatego dokładne wartości przewodności mogą różnić się w zależności od konkretnego źródła wody i procesów demineralizacji. Dlatego też, jeśli potrzebujesz wody o określonej przewodności do konkretnego zastosowania, zawsze warto sprawdzić jej specyfikację w konkretnej instalacji lub zakładzie, który ją produkuje.