Informacje o wodzie demineralizowanej

Pomiar przewodności wody demineralizowanej
Pomiar przewodności wody demineralizowanej nie jest rzeczą łatwą. Popularne na rynku mierniki przewodności wody (EC/TDS) mogą być stosowane tylko do wody kranowej. Ze względu na bardzo małe wartości przewodności wody demi należy stosować specjalne mierniki, odpowiednie tylko do wody demineralizowanej. Pomiar przewodności wykonywany jest za pomocą prądu przemiennego płynącego między dwoma stalowymi elektrodami. W zależności od wersji elektrody wykonane są ze stali nierdzewnej lub pokrytej grafitem. Ogromny wpływ na pomiar ma temperatura mierzonej wody. Przyjmuje się, że przewodność rośnie o 2% na każdy °C. Aby wyniki różnych pomiarów były porównywalne, kompensuje się je do 25°C. Wszelkie instrukcje obsługi maszyn i urządzeń podają wymaganą przewodność właśnie przy temperaturze 25°C.
Twardość wody demineralizowanej
Twardość wody to miara opisująca sumaryczną zawartość jonów wapnia i magnezu. Sole wapnia i magnezu w wyniku różnych reakcji dostają się do wody. Nie jest to żadnym problemem jeżeli chodzi o wodę spożywczą. Najnowsze badania sugerują wręcz, że twardość wody może chronić przed chorobami.  Jednak w przypadku przemysłowego zastosowania wody, jej twardość jest często ogromnym problemem. Twardość wody wyrażana jest w stopniach. Najczęściej spotykane skale twardości wody to stopnie niemieckie, angielskie i francuskie. W Polsce najczęściej używa się stopni niemieckich. Istnieją odpowiednie tabele do przeliczania jednych stopni na drugie. W przypadku wody demineralizowanej sprawa jest dość prosta, ponieważ woda demineralizowana posiada zerową twardość we wszystkich skalach. Membrany osmotyczne zatrzymują praktycznie wszystkie jony wapnia i magnezu. Twardość wody demineralizowanej jest na tak niskim poziomie, że w wielu przypadkach jest po prostu niemierzalna. Można przyjąć, że jest całkowicie miękka.
pH wody demineralizowanej
W teorii woda demineralizowana powinna mieć całkowicie neutralny odczyn pH czyli 7. W praktyce jednak dwutlenek węgla, który znajduje się w powietrzu, rozpuszcza się w wodzie, tworzą lekko kwaśny odczyn. Ważne jest aby wodę demineralizowaną trzymać w szczelnym zbiorniku, aby nie absorbowała ciągle nowego dwutlenku węgla. Oczywiście nie oznacza to pogorszenia jakości wody. Po prostu przy tak czystej wodzie, zaledwie kilka ppm jest w stanie zmienić jej odczyn.

Kolejnym problemem jest pomiar pH wody destylowanej. Ze względu na bardzo wysoką rezystywność wody, większość mierników nie jest w stanie jej zmierzyć. Do pomiaru pH wody demineralizowanej stosuje się odpowiednie urządzenia, przeznaczona wyłącznie do pomiaru wody ultra czystej. Wiadomo jednak, że dla danej oporności, pH musi znajdować się w odpowiednim zakresie. Przykładowo, dla 10Mohm/cm, pH musi znajdować się w zakresie 6.6-7.6.

Woda demineralizowana a woda destylowana
Różnica między wodą demineralizowana a destylowaną polega głównie na sposobie jej pozyskiwania. Na początek woda destylowana jak sama nazwa wskazuje jest to woda uzyskana w procesie destylacji. Destylacja, w skrócie, polega na podgrzaniu wody do temperatury wrzenia (ok. 100°C) a następnie skropleniu pary wodnej. Zebrane skropliny tworzą właśnie wodę destylowaną. Destylacja nie jest skuteczna w przypadku kiedy w wodzie znajdują się alkohole, które mają nieco niższą temperaturę wrzenia więc wraz z parą wodną zostaną skroplone i zebrane. Z uwagi na to, że destylacja wymaga ogromnych ilości energii oraz nie zapewnia odpowiedniej czystości, nie jest ona prowadzona na skalę przemysłową. Z uwagi na większą rozpoznawalność słowa, producenci wody demineralizowanej często nazywają swój produkt wodą destylowaną. Woda demineralizowana natomiast jest to produkt pochodzący z procesu odwróconej osmozy. Jest to proces w którym woda pod wysokim ciśnieniem przenika przez błonę półprzepuszczalną, rozdzielającą wodę na dwa roztwory. Demineralizacja pozwala uzyskać wodę dużo lepszej jakości niż destylacja.

Odczyn pH wody demineralizowanej

Odczyn pH jest cechą substancji która określa czy przeważają w niej jony wodorowe (H+, odczyn kwaśny) czy wodorotlenki (OH-). Skala zawiera się w przedziale 0-14, przy czym 7 oznacza substancję całkowicie obojętną. Woda demineralizowana to oczyszczona woda pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń. Zostały z niej usunięte wszystkie sole mineralne, a więc zgodnie z teorią pH wody demineralizowanej powinno wynosić równe 7. W praktyce jest jednak nieco inaczej.

Co wpływa na pH wody demineralizowanej

Kiedy dochodzi do kontaktu wody demineralizowanej z powietrzem woda natychmiast absorbuje dwutlenek węgla. W wyniku reakcji w wodzie powstaje kwas węglowy

H2O + CO2 <> H+ + HCO3-

W praktyce jednak rozpuszczenie nawet dużej ilości dwutlenku węgla w wodzie demineralizowanej prowadzi do uzyskania niewielkiego stężenia kwasu. Powodem tego jest to, że równowaga powyższej reakcji jest silnie przesunięta w stronę substratów. Ostatecznie więc pH wody demineralizowanej utrzymuje się na poziomie 5.5-7. Nie oznacza to, że woda została jakkolwiek zanieczyszczona. Już sam proces napełniania butelek czy zbiorników wystarcza aby w wodzie rozpuściła się niewielka ilość dwutlenku węgla, który zmieni odczyn.