Certyfikaty wody demineralizowanej

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z badań naszej wody demineralizowanej, które zleciliśmy do wykonania dwóm niezależnym laboratoriom. Przedstawione wyniki świadczą o najwyższej jakości naszej wody demineralizowanej. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o naszej wodzie skontaktuj się z nami.

Okresowo wysyłamy naszą wodę demineralizowaną do akredytowanych laboratoriów celem przeprowadzenia badania. Dzięki temu wszyscy nasi Klienci wiedzą iż otrzymują wodę najwyższej jakości.

Przeprowadzamy badania w zakresie:

 • pH wody demineralizowanej
 • przewodność elektryczna właściwa w 25°C wody demineralizowanej
 • mętność wody demineralizowanej
 • chlorki w wodzie demineralizowanej
 • mangan w wodzie demineralizowanej
 • żelazo ogólne w wodzie demineralizowanej
 • magnez w wodzie demineralizowanej
 • wapń w wodzie demineralizowanej
 • twardość ogólna wody demineralizowanej
 • krzem w wodzie demineralizowanej
 • liczba bakterii grupy coli w wodzie demienralizowanej
 • liczba Escherichia coli w wodzie demineralizowanej
 • liczba enterokoków kałowych w wodzie demineralizowanej

Badania Archiwalne

Certyfikat wody demineralizowanej