Badania wody demineralizowanej, Sierpień 2018

Przedstawiamy wyniki badań naszej wody demineralizowanej wykonanej w akredytowanym laboratorium – Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska

Raport z badań wody destylowanej