Przewodność wody demineralizowanej – normy branżowe

Przewodność wody jest to zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego. Przewodność jest skróconą nazwą – pełna nazwa brzmi przewodnictwo elektrolityczne. Przewodność jest odwrotnością równie często używanego terminu czyli rezystywności. Wszystkie substancje posiadają przewodnictwo na pewnym określonym poziomie. W zależności od wartości przewodności materiały dzielą się na przewodniki i izolatory. Przewodność wody demineralizowanej jest na bardzo niskim poziomie co pozwala na jej stosowanie w miejscach gdzie wymagana jest duża rezystywność. Typowo woda demineralizowana posiada przewodność poniżej 5 µS/cm jednak może też mieć przewodność poniżej 1 µS/cm. Przewodność wody demineralizowanej można w łatwy sposób zmierzyć za pomocą konduktometru elektronicznego. Dostępne są urządzenia do pomiaru wyłącznie wody ultraczystej dzięki czemu pomiar jest bardzo precyzyjny. Należy dodać, że przewodność silnie zależy od temperatury wody. Zgodnie z normami przewodność wody demineralizowanej podaje się dla temperatury 25°C. Mierniki elektroniczne potrafią skompensować pomiar i podać wynik dla tej temperatury.

Normy przewodności wody destylowanej

Norma PN-EN ISO 3696:1999

Nie ma jednej konkretnej normy definiującej parametry wody demineralizowanej. Parametry definiujące parametry wody oczyszczonej lub ultraczystej występują w kilku normach dotyczących różnych branż. Wodę stosowaną w laboratoriach definiuje norma PN-EN-ISO 3696:1999. Norma ta określa trzy stopnie czystości wody stosowanej w laboratoriach do analizy produktów nieorganicznych. 

 

Parametr

Typ 1

Typ 2

Typ 3

przewodność [µS/cm] dla temperatury 25°C 

<0.1

<1

<5

wartość pH dla temperatury 25°C

brak oznaczenia

brak oznaczenia

5.0-7.0

utlenialność (O₂) [mg/l]

brak oznaczenia

<0.08

<0.4

Absorpcja przy dł.254 nm i grubości warstwy absorbującej 1 cm

<0.001

<0.01

brak oznaczenia

pozostałość po odparowaniu w temp 110°C mg/kg

brak oznaczenia

<1

<2

zawartość krzemionki mg/l

<0.01

<0.02

brak oznaczenia

Norma PN-EN 12952-12:2006

Kolejną normą opisującą wodę oczyszczoną jest norma PN-EN 12952-12:2006 – która opisuje wymagania dotyczące wody stosowanej w kotłach wodnorurkowych. 

Woda podawana do kotłów jest często poddawana korekcji chemicznej. Korekta może przyczynić się do

  • zmniejszenia korozji przez optymalizację pH 
  • stabilizacji twardości i zapobiegania odkładania się kamienia kotłowego 
  • stymulacji tworzenia się warstwy magnetytu lub innych tlenkowych warstw ochronnych 
  • chemicznego usuwania tlenu 
  • powstania specjalnych warstw o działaniu zabezpieczającym na skutek tworzenia błon na powierzchniach metalicznych 
  •  

Do korekcji używa się takich środków jak wodorotlenek sodu i potasu, fosforan sodu, siarczyn sodu, amoniak czy hydrazynę 

Wartości maksymalnego dopuszczalnego stężenia różnych zanieczyszczeń są zawarte w poniższej tabeli

    Woda kotłowa do kotłów parowych stosujących: Woda kotłowa do kotłów wodnych wysoko temperaturowych
Parametr jedn. wodę zasilającą zawierającą rozpuszczone sole wodę demineralizowaną o przewodności kwasowej <0.2 µS/cm
Przewodność właściwa >30 µS/cm Przewodność właściwa < 30µS/cm Alkalizacja wody kotłowej za pomocą stałych środków alkalizujących Korekcja za pomocą środków lotnych (AVT)
Ciśnienie robocze bar >0.5 do 20 >20 do 40 >40 do 60 >0.5 do 60 >60 do 100 < 100 >100 cały zakres cały zakres
Wygląd przejrzysta, bez stałej piany
Przewodność właściwa do 25 °C µS/cm Patrz rysunek 1 Patrz rysunek 2 <100 <30 <1500

Przewodność kwasowa w temp. 25 °C

-bez dawkowania fosforanów

-z dawkowaniemfosforanów

µS/cm <50

<30

<40

<5
Wartość pH w temperaturze 25°C 10.5-12.0 10.5-11.8 10.3-11.5 10.0-11.0 9.8-10.5 95.-10.5 9.3-9.7 >8.0 9.0-115
Zasadowść mmol/l 1-15 1-10 0.5-5 0.1-1.0 0.1-0.3 0.05-0.3 <5
Zawartość krzemionki (SiO2) mg/l patrz rysunki poniżej 
Fosforany (PO4) mg/l 10-20 8-15 8-15 5-10 <6 <6 <3

Rysunek 5.1 – Maksymalna dopuszczalna przewodność właściwa wody kotłowej w zależności od ciśnienia. Przewodność właściwa wody zasilającej >30 µS/cm

Rysunek 5.2 – Maksymalna dopuszczalna przewodność wody właściwa wody kotłowej w zależności od ciśnienia. Przewodność właściwa wody zasilającej < 30 µS/cm

Aby zapewnić odpowiednie warunki chemiczne należy przeprowadzać okresową kontrolę parametrów jakościowych wody demineralizowanej. Są to takie parametry jak przewodność właściwa, przewodność kwasowa, wartość pH, twardość czy zawartość tlenu. Częstotliwość badań określa wytwórca pieca. Próbki z systemu kotłowego należy pobierać zgodnie z normą ISO 5667-1 a przygotować i postępować z nimi zgodnie z normą ISO 5667-3. 

Parametry wody należy sprawdzać zgodnie z normami:

 

Pojemność kwasowa

EN ISO 9963-1

Przewodność elektryczna

ISO 7888 / PN-EN 27888

Miedź

ISO 8288

Żelazo

ISO 6332

Tlen

ISO 5814

pH

ISO 10523

Fosforany

ISO 6878

Potas

ISO 9964-2

Sód

ISO 9964-1

TOC

ISO 8245

Całkowita twardość Ca+Mg

ISO 6059

Norma VGB-M 407

 Norma VGB-M 407 stawia wodzie demineralizowanej bardzo wysokie wymagania. Dotyczy wody do bardzo precyzyjnych prac laboratoryjnych. Wodę demineralizowaną ultra czystą można osiągnąć poprzez kilkukrotną demineralizację i dejonizację za pomocą np. mieszanego złoża jonowymiennego. 

 

Parametr

Jednostka

Normalna wartość podczas pracy

Wartość gwarantowana

Wygląd

 

Czysta, bezbarwna, bezwonna

Przewodność przy 25°C

µS/cm

0,06

0,08

Żelazo (Fe)

µg/L

5

5

Miedź (Cu)

µg/L

< 1

<3

Krzem (SiO2)

µg/L

5

<10 

Sód (Na)

µg/L

2

<5

Substancje organiczne 

mg/L

0,2

0,2

pH

pH

7-8

7-8

Wolny dwutlenek węgla

 

 

Poniżej granicy oznaczalności