Producent wody demienralizowanej

Picie wody demineralizowanej

Czysta woda nie przewodzi elektryczności. Powodem, dla którego woda z kranu może przewodzić prąd, są zawarte w niej aniony i kationy. Im niższa przewodność wody, tym czystsza jest. Przewodność podaje się w S/cm (Siemens na centymetr) lub, ponieważ przewodność oczyszczonej wody jest bardzo niska, w mikroSiemens/cm (µS/cm).

Pomiar ten można również łatwo przeprowadzić w domu, na przykład miernikiem TDS.

Systemy wymiany jonowej w porównaniu do systemów osmozy

Wymieniacze jonowe nie redukują azotanów, wirusów ani zarazków. Są to urządzenia przestarzałe, które generują wiele problemów a ponadto są zawodne. Nie usuwają związków organicznych ani metali ciężkich. Proces regeneracji systemu wymiany jonowej uwalnia słoną wodę do środowiska

Znacznie lepszym rozwiązaniem są systemy odwróconej osmozy. Systemy osmozy filtrują minerały z wody skuteczniej niż systemy wymiany jonowej.
Jak działają systemy osmozy?
Systemy osmozy mają kilka etapów filtrowania, przez które przepuszczają wodę. Etapy filtrowania składają się z filtrów i membran. Początkowo woda jest zmiękczana, filtrowana na węglu aktywnym a następnie skutecznie demineralizowana na membranach osmotycznych. Demineralizowana woda jest dodatkowo sterylizowana za pomocą światła UV-C. Proces produkcji jest na wszystkich etapach monitorowany przez kilka niezależny konduktometrów.

Zagrożenia dla zdrowia związane z wodą demineralizowaną

Można założyć, że woda zdemineralizowana, która została całkowicie uwolniona od minerałów w wyniku (elektro)jonowej wymiany, destylacji, filtracji membranowej lub innych procesów produkcyjnych, może być używana jako woda pitna. Jednak, jak w przypadku wszystkich innych rzeczy, picie wody zdemineralizowanej ma swoje plusy i minusy. Zaletą jest to, że usunięto szkodliwe dla nas minerały. Istnieje wiele dokumentacji na temat złego wpływu niektórych minerałów na nasz organizm. Jednak główną wadą picia wody zdemineralizowanej jest to, że woda demi wypłukuje również dobre minerały z naszego organizmu, powodując niedobór, przez co nasz organizm nie może już prawidłowo funkcjonować. Ponadto zaburzony jest bilans wodny naszych komórek, co może być dość niebezpieczne.

Podsumowując: woda demineralizowana nie powinna być używana jako woda pitna, ponieważ usuwa minerały niezbędne dla zdrowia.

 

Zbiorniki z wodą demineralizowaną