Zastosowania wody demineralizowanej

Odwrócona osmoza to obecnie najlepszy sposób na uzyskanie wody demineralizowanej. Z wody usuwanych jest ponad 99,9 % cząsteczek takich jak bakterie, sole, cukry, białka itp. Pozwala to na uzyskanie wody demineralizowanej spełniającej większość standardów jakościowych już po pierwszym przejściu przez membranę oraz najwyższe standardy jakościowe po podwójnym przejściu. W przeciwieństwie do demineralizacji opartej o kolumny jonowymienne, proces odwróconej osmozy usuwa także zanieczyszczenia organiczne, wirusy i bakterie. W procesie wymiany jonowej tego typu zanieczyszczenia nie są usuwane. W wodzie pozostają wtedy elementy organiczne jak fenole, aldehydy,ketony. Upewnij się, że woda demineralizowana, którą kupujesz pochodzi z odwróconej osmozy.

Demineralizacja metodą odwróconej osmozy

Stacja odwróconej osmozy jest podstawowym elementem każdego urządzenia przemysłowego wykorzystującego wodę. Przed poddaniem wody jakiejkolwiek obróbce należy przeprowadzić jej demineralizację. Chroni to również przed powstaniem korozji. Aby uzyskać ciecz wysokiej czystości (niezbędną dla większości zastosowań) należy w sposób efektywny usunąć z niej wszystkie mikroelementy. Woda poddana demineralizacji w prawidłowy sposób będzie miała nie więcej niż 4 ppm (cząsteczki zanieczyszczeń na milion cząsteczek wody). Aby uzyskać takiej jakości wodę należy przeprowadzić takie operacje jak filtrowanie, zmiękczanie, usuwanie wolnego chloru, odwrócona osmoza. W sposób ciągły należy też mierzyć przewodność produkowanej wody demineralizowanej. Należy również kontrolować pH wody surowej, gdyż przekroczenie odpowiedniego zakresu może spowodować uszkodzenie membran osmotycznych.

Nawilżanie powietrza
Woda demineralizowana zapobiega powstawaniu wapiennego nalotu w nawilżanych pomieszczeniach. W przypadku nawilżaczy parowych dodatkowo chroni grzałki przed osadzaniem kamienia.
Kamień kotłowy
Woda demineralizowana uniemożliwia powstawanie kamienia kotłowego w instalacjach grzewczych.
Przemysł spożywczy
Odpowiedniej jakości woda jest niezbędna w przemyśle spożywczym.
Produkcja elementów plastikowych
Jako woda do chłodzenia dysz wtryskowych. Nie pozostawia kamienia i nie zatyka przewodów
Wytwornice pary
Woda nie podana procesowi demineralizacji powoduje narastanie kamienia na grzałkach wytwornic, co znacznie obniża ich wydajność i żywotność.
Lasery, maszyny CNC
Do produkcji emulsji chłodzących niezbędna jest woda demineralizowana. Tylko woda demineralizowana zapobiega zatykaniu przewodów chłodniczych w maszynach
Systemy chłodzenia
Woda demineralizowana chroni układy chłodzenia przez wewnętrznym osadzaniem kamienia oraz przed powstaniem korozji.
Produkcja kosmetyków
Woda demineralizowana stanowi bazę wszystkich kosmetyków o konsystencji żelu czy kremu.
Przemysł farmaceutyczny
Woda demi towarzyszy wszystkim procesom w przemyśle farmaceutycznym od mycia naczyń do rozcieńczania substancji chemicznych.
Przemysł motoryzacyjny
W przemyśle motoryzacyjnym woda destylowana stosowana jest min. w akumulatorach czy płynach do spryskiwaczy
Pralnie
Woda demineralizowana zapobiega osadzaniu kamienia na grzejnych elementach pralek
Powłoki galwaniczne, metalizacja
Proces galwanizacji rozpoczyna się od dobrego umycia i odtłuszczenia elementu. Mycie wykonuje się za pomocą właśnie wody demineralizowanej

Membrany odwróconej osmozy charakteryzują się wysokim współczynnikiem retencji jonów jedno- i dwuwartościowych. Proces odwróconej osmozy umożliwia całkowite usunięcie jonów powodujących twardość, bez względu na jakość wody surowej. Tym samym można stwierdzić, możliwość wykorzystania odwróconej osmozy do celów przemysłowych, w których niezbędna jest woda demineralizowana. Odwrócona osmoza eliminuje równocześnie zanieczyszczenie organiczne wody, takie jak mętność, barwa, smak, zapach. Filtracja membranowa stanowi zaporę dla wirusów oraz bakterii. Większość wirusów mieści się w zakresie 20-80 nm, podczas gdy membrana osmotyczna posiada pory mniejsze od 1 nm. Poza wirusami, w procesie demineralizacji wody, na filtrach RO z wody usuwane są także: żelazo, mangan, twardość, chlor, amoniak czy bakterie E. coli. Podsumowując odwrócona osmoza jest obecnie najskuteczniejszą metodą demineralizacji wody.