Dostawa 60.000 litrów wody demineralizowanej – anodowanie aluminium

Niedawno zrealizowaliśmy projekt dostawy 60 tysięcy litrów wody demineralizowanej na potrzeby uruchomienia instalacji do anodowania aluminium. Instalacja składa się z ponad 30 wanien, każda o pojemności 1500-2000 litrów. Wodę demineralizowaną dostarczyliśmy zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem i przepompowaliśmy prosto do wanien. Dzięki naszej dostawie instalację udało się uruchomić wcześniej niż zakładano